REIT – CZ SICAV

Investiční strategie Fondu je za účelem dosažení investičního cíle investovat do následujících druhů majetkových hodnot:  • nemovitosti
  • úvěry a zápůjčky poskytnuté Fondem, zajištěné nemovitostmi
  • účasti v kapitálových obchodních společnostech
  • nástroje peněžního trhu
  • investice do developerkých projektů

Konkrétní příklady z naší praxe