MODERNÍ TRENDY V REALITÁCHDnes je už samozřejmostí, že kvalitní realitní agentura připraví srovnávací tržní analýzu (STA) pro stanovení realistické prodejní ceny za nemovitost a také harmonogram a strategii prodeje včetně úprav nabídkové ceny, podle průběhu prodeje a vývoje zájmu o předmětnou nemovitost.
Obecně platí, že každá nemovitost se dá prodat. Určujícím faktorem, který stanovuje úspěšnost a hodnotu nemovitosti je v první řadě lokalita a ve druhé řadě samotná nemovitost.

Co tedy udělat pro zvýšení šance na úspěšný prodej?

První faktor, tedy lokalitu není možné změnit. Pracovat se ale dá se samotnou nemovitostí. Pokud se prodávají nové, krásné nemovitosti v perfektním stavu případně luxusně vybavené, je třeba přizpůsobit prodejní strategii a marketing těmto skutečnostem.

Design jakéhokoliv produktu je významným faktorem určujícím atraktivitu pro kupujícího. Platí to u automobilů, oblečení, nábytku atd. a výjimkou rozhodně není prodej samotných nemovitostí.

Je potřeba si uvědomit, že koupě nemovitostí je velice finančně nákladná záležitost a součástí prodeje je i zhmotnění snu nebo vize. Čím krásnější a perspektivnější vize, tím atraktivnější pro případného kupce.

Aktivity a zkušenosti moderní a profesionální realitní agentury nyní nezahrnují pouze samotný prodej, ale týkají se i developmentu realit.
Na realitním trhu v České republice působí aktuálně vysoký počet subjektů. Tento počet ještě nějakou dobu pravděpodobně poroste, než začne docházet ke konsolidaci formou slučování pod silné a úspěšné značky.
V současné době je na trhu také velké množství nabídek a konkurence mezi prodejci nemovitostí neustále nabírá na obrátkách. Obchodní model, kdy realitním agenturám stačilo převzít nabídku od prodávajícího a ve stejném stavu nabízet zákazníkům, už dávno nestačí.
Pro úspěšnou realizaci prodeje je potřeba, aby se prodejci stali skutečnými partnery pro obchodující strany. Spolu s prodejcem připravili atraktivní proaktivní nabídku, která osloví vhodné zájemce. Pro zájemce o koupi vyhledali vhodné nabídky a byli schopni ukázat potenciál objektů, který nemusí být na první pohled kupci patrný.V tomto případě je potřeba vyrobit profesionální propagační materiály (obrazové i popisové), vyzdvihující všechny přednosti nemovitosti. Příprava vhodného propagačního mixu na prodej nemovitosti je práce pro realitního makléře – marketingového pracovníka.

Na trhu jsou pochopitelně i nemovitosti, které potřebují vybavit nebo rekonstrukci, případně přestavbu. Další alternativou je prodej nemovitosti, která se nabízí k demolici či pozemku, který nabízí možnost postavit na pozemku úplně jiný objekt.Špičkové realitní agentury jsou schopné zpracovat kvalifikovanou finanční analýzu rekonstrukcí, přestaveb nebo vybudování nového projektu na pozemku, se stanovením všech relevantních nákladových položek a výnosu, který může být realizován buď pronájmem, nebo prodejem.


Uveďme několik konkrétních příkladů z naší praxe  >>

Konkrétní příklady z naší praxe