ERA KAPITÁL

ERA Kapitál je výhradním společným projektem ERA a ADRM.
ADRM, a.s. se sídlem v Praze, s mezinárodními akcionáři, poskytuje širokou škálu služeb týkajících se nemovitostí, jak je popsáno níže. A to včetně výkupu nemovitostí s aktuálně sníženou tržní cenou, rozvoje obchodních a rezidenčních projektů a celkově investic do nemovitostí v Praze, České republice i v Evropě.Jsme schopni usnadnit komplexní projekty v oblasti nemovitostí díky mimořádné kapitálové základně a přímé spolupráci s odborníky v oblasti financí a práva. ERA Kapitál je fondová struktura, která nabízí investiční příležitosti s nízkým rizikem, s minimální cílovým zhodnocením 6,6%. Naše společnost má též bohaté zkušenosti v oblasti správy majetku a zařízení.

Konkrétní příklady z naší praxe